MKX6

Manchon pour BNC coaxial KX6 ou RG59

MKX3

Manchon pour BNC micro coaxial pour MC15 / MC75

MKX100S

Manchon pour BNC coaxial LP1000

BNCKX3

Fiche BNC Mâle droite à sertir pour MC15/MC75

BNC100S

Fiche BNC Mâle droite à sertir pour LP1000

BNC/S

Fiche BNC Mâle droite à sertir pour KX6 et RG59